7 steps of creative thinking, Raphael DiLuzio

1. Form a question, an idea, or a problem in your head that you want to solve.
2. Research it.
3. Finally say, “Enough is enough.” In other words, don’t get stuck in the research phase.
4. Gestation—You need to detach and give the problem space.
5. Then you should have that, “Eureka Moment.”
6. Then you have to make it or “bring it into being.”
7. Then Test it, get criticism or share it with the world.

Det första jag tänker när jag lyssnade på Raphael DiLuzio var att detta är ju inte sju steg för kreativt tänkande, detta är hur man löser problem!

Vad har kreativt tänkande med problemlösning att göra? Allt. Lyssna på Raphael igen och tänk att det han ger dig är verktyg för problemlösning.

(Till mina elever: Det finns en kategori Problemlösning i PorkForge som samlar flera artiklar på ämnet)