7 steps of creative thinking, Raphael DiLuzio

1. Form a question, an idea, or a problem in your head that you want to solve.
2. Research it.
3. Finally say, “Enough is enough.” In other words, don’t get stuck in the research phase.
4. Gestation—You need to detach and give the problem space.
5. Then you should have that, “Eureka Moment.”
6. Then you have to make it or “bring it into being.”
7. Then Test it, get criticism or share it with the world.

Det första jag tänker när jag lyssnade på Raphael DiLuzio var att detta är ju inte sju steg för kreativt tänkande, detta är hur man löser problem!

Vad har kreativt tänkande med problemlösning att göra? Allt. Lyssna på Raphael igen och tänk att det han ger dig är verktyg för problemlösning.

(Till mina elever: Det finns en kategori Problemlösning i PorkForge som samlar flera artiklar på ämnet)

Europas största problemlösartävling

logo_1_liten_640_utan_text

Jag är nu medlem av det svenska Bebras-teamet! Bebras är en internationell tävling i informatik och datorkunskap. Den har som mål att inspirera ett större intresse hos fler barn för datorvetenskap och matematik. Tävlingen har team av forskare världen över som samarbetar i att skapa material till tävlingen. Förra året var en halv miljon barn med i tävlingen!

Vårt svenska Bebras-team består av tre forskare och tre gymnasielärare.

Jag gillar den här sortens problem. De är inte faktiska programmerings- eller matematikproblem. De är bara väldigt lika och kräver liknande förmågor för att lösas. Jag tror det är väldigt nyttigt för elever att exponeras för den här sortens material!